Growth mindset

Growth mindset is het vermogen om mogelijkheden en kansen te zien in situaties. Mensen met een growth mindset willen graag leren door nieuwe ervaringen op te doen.

De kracht van een growth mindset

Mensen zijn verschillend als het gaat om talent en intelligentie. Maar volgens Carol Dweck, mindsetgoeroe en auteur van het boek ‘Mindset: de weg naar een succesvol leven’ is iedereen in staat om gedrag te veranderen.

Dweck geeft aan dat mensen met een growth mindset geloven dat je vaardigheden kunt aanleren door hard te werken. Volgens hun is intelligentie te ontwikkelen. Door deze basisaanname willen zij graag leren, experimenteren en groeien. Ze geloven dat ieder mens zijn potentieel kan vergroten.

Je potentieel benutten met de growth mindset

Iemand met een growth mindset is blij met uitdagingen en geeft niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap. De liefde om jezelf volledig in te zetten en vol te houden stelt mensen in staat om zich door de moeilijkste perioden van hun leven heen te slaan.

Hij of zij laat zich inspireren door het succes van anderen. Het resultaat van een growth mindset is dat je een steeds hoger niveau bereikt. Volgens Dweck leveren mensen met een groei mindset betere prestaties dan mensen met een fixed mindset.

Als je de mindsets begint te begrijpen, zie je hoe het een tot het ander leidt: als je gelooft dat je capaciteiten vast staan, leidt dat tot bepaalde gedachten en handelingen. Dit zijn vastgeroeste gedachten. Het leven is zoals het is. Je kunt het niet veranderen. Er is interessant onderzoek die het tegendeel laten zien.

De uitvinder van de IQ-test over de growth mindset

Interessant is het feit dat juist Alfred Binet, de uitvinder van de IQ-test, niet uitgaat van een vaststaande intelligentie. Hij ontwikkelde de IQ-test om te testen welke kinderen niet mee konden komen op het openbare onderwijs, met als doel om hen door een speciaal onderwijsprogramma weer op de rit te krijgen.

Volgens Binet is het mogelijk om met oefening, training en bovenal regelmaat onze scherpzinnigheid, geheugen en inzicht te vergroten en intelligenter te worden dan we waren.

Meer Mindset Artikelen

Boekentips Mindset