Metamodel NLP | Communicatie | Taalpatronen

Metamodel is een communicatiemodel waarmee je de diepere betekenis van woorden achterhaald. Het is een middel om het wereldmodel van iemand te begrijpen én te veranderen. Op deze manier kun je effectiever, sneller en beter met elkaar communiceren. 

Metamodel Communicatie

Wat is het metamodel? En wat kun je er mee? Mensen reageren op gebeurtenissen op basis van hun eigen referentiekader: de ervaringen die iemand in het verleden heeft meegemaakt.

Stel je voor dat je als klein kind voor het eerst een hond ziet. De hond bijt je in de arm en je begint te gillen omdat het ontzettend veel pijn deed. Wat doe je als je de eerst volgende keer weer een hond ziet? Of wat gebeurt er als iemand alleen al het woord ‘hond’ noemt?

Dit is een voorbeeld van een ervaring die je de rest van je leven kunt meedragen. In je levensloop heb je inmiddels miljoenen ervaringen opgedaan. Elke ervaring wordt opgeslagen in je referentiekader.

Het metamodel maakt een onderscheid tussen twee type structuren:

  • Deoppervlaktestructuur zijn de letterlijke woorden die worden uitgesproken, zoals je ze in een boek zou schrijven (bewuste communicatie)
  • Dedieptestructuur is de onderliggende betekenis van de uitgesproken woorden (onbewuste communicatie). De spreker spreekt de woorden uit volgens een eigen referentiekader gebaseerd op zijn ervaringen.

Metamodel doel

Het metamodel kun je gebruiken om aan twee doelen te werken:

  • Verandering mogelijk maken. Door de juiste vragen te stellen wordt de gesprekspartner gedwongen om over zijn of haar eigen uitspraken na te denken.
  • Nauwkeurige informatie Met specifieke vragen is het mogelijk om meer te weten te komen over het referentiekader van de ander. Deze informatie kan op veel manieren nuttig zijn.

Metamodel taalpatronen

Tussen zender en ontvanger zit een gesprek. In het gesprek zijn er veel filters waardoor het makkelijk is om miscommunicatie te krijgen. Om die filters uit het gesprek te halen zijn er drie type vragen die je kunt stellen. Deze 3 taalpatronen zijn onder te verdelen in sub taalpatronen en 3 type vragen: weglatingen, vervormingen en generalisaties.

Het kost veel tijd om deze taalpatronen onder de knie te krijgen. Dagelijkse herhaling, training en oefening is noodzakelijk. De verschillende taalpatronen zijn één van de grootste oorzaken van miscommunicatie. De toepassing van het metamodel kan je helpen om je communicatievaardigheden te ontwikkelen en verbeteren.

Gedragsverandering Blogs

Boekentips