Perfectionisme betekenis

Perfectionisme betekenis is het streven naar perfectie. Het is de wil om iets meer dan goed te doen. Vaak wordt perfectionisme gezien als de positieve tegenpool van faalangst.

Perfectionisme oorzaak

Perfectionisme wordt pas een probleem wanneer het je belet om in actie te komen. Wanneer perfectionisme wordt omgezet in faalangst bijvoorbeeld. Je wordt bang om fouten te maken. En door die angst kom je niet in beweging.

De oorzaak van perfectionisme komt voort uit angst. Van angst ga je twijfelen en twijfels leiden tot onzekerheid. Je wilt iets perfect doen. Maar perfectie bestaat niet. Fouten maken zijn onderdeel van het leven. Het gaat er om hoe je met die fouten omgaat. Heel goed is ook goed genoeg.

Perfectionisme kenmerken

Mensen die perfectionistisch gedrag vertonen hebben dit zelf niet door. De perfectionisme betekenis kan veranderen tussen goed en slecht. Het is niet alleen maar goed of slecht. Voordelen van perfectionisme:

  • Zorgvuldig werken;
  • Gebruikt structuur, gewoontes en routines bewust in zijn of haar voordeel;
  • Oog voor detail;
  • Goed georganiseerd;
  • Leveren hoge kwaliteit.

Hieronder vind je kenmerken waar perfectionisten tegenaan lopen:

  • Perfectionisten denken in termen van: alles of niets. Als iets bijna perfect is gelukt, voelt het voor de perfectionist als falen.
  • Hoge mate van zelfkritiek. Je legt jezelf een enorme druk en stress op omdat alles perfect moet zijn.
  • Perfectionisten worden gedreven door angst. Je moet van jezelf heel veel dingen doen zonder dat je nadenkt over de volgende vraag: wil ik het ook écht doen?
  • Leggen de lat erg hoog. Perfectionisten eisen (te)veel van zichzelf waardoor ze sneller in de stress schieten. Teveel stressgevoelens zorgen voor mindere prestaties. En dan kan perfectionisme juist averechts werken.
  • Niet in actie komen en uitstelgedrag. De perfectionisme betekenis verandert in een nadeel als het zorgt voor uitstelgedrag. Je weet dat het moeilijk wordt om het perfect te doen, en daarom begin je niet aan het project dat voor je ligt.

Perfectionisme tips

Loslaten en accepteren is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Dus hoe ga je met perfectionisme om? Hieronder vind je blogs met perfectionisme tips!

Perfectionisme Blogs

Boekentips Perfectionisme