Disclaimer & Copyright

De kleine letters. Om alles goed te regelen.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Leroy Seijdel Company. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leroy Seijdel Company. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Leroy Seijdel Company met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Leroy Seijdel Company behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Leroy Seijdel Company alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Leroy Seijdel Company niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Tevens behouden alle social mediakanalen, waar Leroy Seijdel Company eigendom van is, het recht om de mailadressen, die zijn voortgekomen uit een inschrijving via de social mediakanalen, onder te brengen in de zakelijke activiteiten van haar organisatie.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Leroy Seijdel Company, welke geen eigendom zijn van Leroy Seijdel Company, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Leroy Seijdel Company. Hoewel Leroy Seijdel Company uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Leroy Seijdel Company worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op Leroy Seijdel Company kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op Leroy Seijdel Company zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Leroy Seijdel Company sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Leroy Seijdel Company ontwikkelde content of producten.

© 2016, Leroy Seijdel Company.

 

Voor het overnemen en delen van teksten via leroyseijdel.nl

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van Leroy Seijdel Company vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

De bronvermelding bevat dat naam ‘Leroy Seijdel Company’ (grote letters –L, S en C).

Het woord ‘Leroy Seijdel Company’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op leroyseijdel.nl.

De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op incidentele plaatsing van Leroy Seijdel Company content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van Leroy Seijdel Company wilt plaatsen vragen we je contact op te nemen via onze mail: info@leroyseijdel.nl.