Interview met gedragsexpert Ben Tiggelaar: tips om het beste uit jezelf te halen

Energie. Persoonlijk vind ik dit een prachtig woord. Sommige mensen barsten elke dag van de energie terwijl anderen elke dag worstelen met hun energie. Hoe kan dit? En hoe zorgen wij ervoor dat we elke dag vol energie aan de slag kunnen?

MBA in één Dag

In deze blog speciale aandacht voor één persoon die altijd en overal energie lijkt te hebben. Gepassioneerd traint en adviseert Ben Tiggelaar grote en kleine bedrijven in het omgaan met gedrags- en organisatieveranderingen. Ben is een leiderschapsexpert. Hij schreef onder meer de bestsellers ‘Dromen, Durven, Doen’, ‘Dit wordt jouw jaar’ en ‘MBA in één Dag’. Rond dit laatste boek geeft hij jaarlijks een seminar dat in totaal al meer dan 17.000 deelnemers trok en elk jaar zit de zaal weer vol. Een kaartje voor dit seminar kost 1.000,- euro.

Een paar weken na zijn seminar belde ik met hem over zijn hoge mate van productiviteit, en of ik een interview met hem mocht houden. Uniek, want een interview maken met Ben Tiggelaar is nog niet zo makkelijk. Wat kunnen we van hem leren?

Interview Ben Tiggelaar

Bij mensen en bedrijven hoor ik vaak de smoes dat ze ‘het te druk hebben’. Ze besteden tijd aan de verkeerde activiteiten. Wat zijn volgens u manieren om mensen toch zover te krijgen dat ze uit deze dagelijkse sleur komen en gaan werken aan de belangrijkste zaken?

‘Het gaat uiteindelijk altijd weer om verandering. Als je wilt groeien, zul je moeten veranderen. De meest effectieve manier om een begin te maken, is het zoeken van de confrontatie met iets pijnlijks. Dit klinkt niet zo mooi en leuk natuurlijk, maar het zijn de pijnlijke momenten waarop mensen gaan inzien dat er iets dient te veranderen.’

Wat voor interventies zijn hierbij mogelijk?

‘Er zijn heel veel interventies mogelijk. Een voorbeeld is het voorleggen van een pijnlijke situatie aan iemand. Stel jezelf de vraag: ‘Stel je blijft nog vijf jaar doorgaan met wat je nu doet, wat gebeurt er dan? Ben je hier tevreden over?’ Dit wordt wel ‘anticipated regret’ genoemd. Je vraagt de ander om zich de spijt voor te stellen die hij zal ervaren als er niets verandert.’

Vier jaar geleden sprak u in een interview met People Business over uw onderzoek waaruit bleek dat ondernemers tegen gedragsuitdagingen aanlopen zoals het delegeren, het bewaken van het evenwicht tussen werk en privé, en het managen van hun productiviteit. Hoe zorgt u ervoor dat u productief blijft werken?

‘Minstens twee keer per jaar bekijk ik samen met mijn partner de doelen in mijn werk. Wat telt echt? Daarnaast maak ik altijd een jaarplan. Voor mijn belangrijkste werkzaamheden bepaal ik vooraf hoeveel tijd ik er aan wil besteden in het komende jaar.

Onderweg kijk ik regelmatig of ik op schema lig. Of ik nog voldoende tijd besteed aan wat echt belangrijk is en of ik niet teveel tijd stop in de minder belangrijke, maar vaak wel urgente zaken. Dit zorgt ervoor dat ik focus hou op wat ik doe. Daarnaast gebruik ik wekelijkse en dagelijkse planningen. Mijn dagelijkse planning wordt bepaald door mijn agenda en de to do-lijst met actuele klussen. Ik begin daar trouwens nooit klakkeloos mee. Altijd eerst even plannen. Wat ga ik vandaag doen en wat niet?’

Wat is voor u het meest belangrijke hulpmiddel om uw productiviteit optimaal te managen?

‘De middelen hangen allemaal met elkaar samen. Als ik dan toch moet kiezen begin ik bij het begin: het vaststellen van heldere jaardoelen. Deze dienen verbonden te zijn met mijn doelen en waarden op de lange termijn. Dit is erg belangrijk. De jaardoelen vormen een koppeling tussen de echt lange termijn en het dagelijkse werk dat ik doe.’

Veel succesvolle mensen schrijven hun succes toe aan dagelijkse rituelen om elke dag effectief te werken. Wat zijn uw dagelijkse rituelen die ervoor zorgen dat u effectief werkt?

‘Op mijn dagelijkse planning na heb ik geen vaste dagelijkse werkrituelen. Ik merk wel dat ik bij extreme drukte op een andere manier ga werken. Soms moet je in mijn werk echt even doorpakken. Bijvoorbeeld voor een groot seminar of als ik aan een nieuw boek werk. Dan wil je toch het hoofd boven water houden. Wat ik dan doe, is echt flink wat eerder opstaan. Ver voordat mijn vrouw en kinderen wakker worden, zodat ik die paar uur extra kan werken zonder dat ik afgeleid wordt. Soms is dat een paar dagen nodig. Soms een paar weken.’

Welke tips ga jij inzetten?

Tips krijgen is natuurlijk prachtig, maar wat ga jij nu doen met deze tips? Wat heeft dit interview met Ben Tiggelaar je opgeleverd? Ga je wachten tot de pijn zo groot is dat je wel actie moet ondernemen, of ga je nu aan de slag? Zorg ervoor dat je bewust werkt aan je eigen gedrag, werkt aan je effectiviteit en leeft met meer energie.

It is up to you.

Meer Tips

 

Boekentip Artikel