Zelfvertrouwen betekenis

Zelfvertrouwen betekenis is het geloof in eigen kunnen. Het is de hoeveelheid vertrouwen die je hebt in jezelf. Zelfvertrouwen is één van de grootste persoonlijke krachten die je kunt hebben.

Mensen met zelfvertrouwen bereiken vaker hun doelen en zijn over het algemeen gelukkiger en succesvoller in de dingen die zij doen. Zelfvertrouwen is een vaardigheid die je kunt trainen door middel van mentale training. Te denken valt aan mediteren, visualiseren, affirmeren en beter focussen. De betekenis van zelfvertrouwen leer je beter te begrijpen door praktisch aan de slag te gaan met het geloof in je eigen kunnen.

Hieronder vind je alle artikelen en oefeningen over het kweken van zelfvertrouwen: